gordonsetter - Norge - Femundhunds
gordonsetter - Sverige - Fjällpilens
gordonsetter - Sverige - Glavaris

[ resultat, foton & artiklar från jaktprov & hundutställningar ]
nätversion utav tidningen - Fuglehunden.no

[ blandat ]
nomeselar - Dragråttan
Dansk Pointer klub
Norsk Pointerklubb
Svenska Pointerklubben
Svenska Gordonsetterklubben
[ fotografer ]
Kari Lautamäki
Ketil Olsen
Kjartan Trana
North Studios
Terje Sylte
Tommy Lundberg