AC, Point, Winsent, Party 2016
 
NUVARANDE HUNDAR
POINTER J. Mac Vargs E Golden Buzzer "Buzzie"
* jaktprovsmeriterad på fjäll och skog

Stamtavla & info
Jaktprovsresultat
Utställningsresultat
bilder

---------------------------------------------------------------------------------------
POINTER 2A PÅ FJÄLLPOKALEN HÖSTEN 2018
J. Skoglykka's Roxy
* jaktprovsmeriterad på fjäll
Stamtavla & Info
Jaktprovsresultat
Utställningsresultat

Bilder finns på Mac Vargs facebooksida.
---------------------------------------------------------------------------------------
POINTER
J, C.I.E, NORD JV -13, NO V -16, NO VV -21
Mac Vargs B Winning Sense "Winsent"
* jaktprovsmeriterad på fjäll
---------------------------------------------------------------------------------------

 

TIDIGARE HUNDAR

GORDON
SETTER

J, NO VV -16, NO VV -17
Imingens Ek Back In Black "AC"
* jaktprovsmeriterad på fjäll & skog
---------------------------------------------------------------------------------------
POINTER
6A PÅ FÄLT-SM 2013
J, C.I.B, C.I.E, NORDUCH, SEUCH, NOUCH, DKUCH, NORDJV-10, DKV-11Bjönnålia's Point "Point"
* jaktprovsmeriterad på fjäll & fält
---------------------------------------------------------------------------------------
POINTER
VINNARE AV SKOGS-SM 2013
J, C.I.B, C.I.E, NORDUCH, SEUCH, NOUCH, DKUCH, FIUCH, BALTUCH, EEUCH, LTUCH, LVUCH, NORDJV-06, KBHV-09, BALTW-09, ESTW-09, NORDV-10, DKV-11, NORD VV-14,
NO VV-14 Silverforsens Party Animal "Party"
* jaktprovsmeriterad på fjäll, fält & skog
---------------------------------------------------------------------------------------
POINTER

J. Mac Vargs A Beretta Whitewing "Beretta"
* jaktprovsmeriterad på skog
---------------------------------------------------------------------------------------
ENG. SETTER
J. Hesslehöjdens Donna "Donna"
* jaktprovsmeriterad på fjäll
---------------------------------------------------------------------------------------
ENG. SETTER
Spjeldbergets Stacey "Stacey"
---------------------------------------------------------------------------------------
AM.STAFF
SEUCH, FIUCH
Choice Steel Finalfantasy "Thelma"
---------------------------------------------------------------------------------------
DOBERMANN
SE(DRAG)CH, KORAD, LP
Apolda's Commander Capone "Boss"
---------------------------------------------------------------------------------------
DOBERMANN
KORAD
Apolda's Astra Divina " Astra"
---------------------------------------------------------------------------------------
ROTTWEILER
KORAD, LP
Vallerins Boss " Bacardi"
---------------------------------------------------------------------------------------
DOBERMANN Apolda's Baroness Blanka "Blanka" utst: 1 UKL
lydnad: 3e i pris i klass I

 

RESULAT 2023
Winsent - 2BH, BIS4-veteran på Sölvhunden
Winsent - BIR-veteran på pointerspecialen
Buzzie - CERT, BIM på Sölvhunden
Buzzie - CERT, R-CACIB, NKK i Trondheim
Buzzie - BIM, CERT på pointerspecialen
Buzzie - R-CERT, R-CACIB, NKK i Fauske
Buzzie - CACIB, BIR i Högbo (Sandviken)
Buzzie - 2AK fjällprov i Dalsbygda

RESULTAT 2022
Roxy - 2 ÖKL på fjällprov i Lofsdalen
Buzzie - Excellent på Internationell utst i Norge
Buzzie - CERT, NORDIC CERT & BIR i Leksand

RESULTAT 2021
Buzzie - CK i jaktklass, BIS-1, Järpen 28/11
Buzzie - CK i jaktklass, Järpen 27/11
Buzzie - 1 UKL med HP på skogprov i Orsa
Buzzie - Ex, 2BKK, CK, 3BTK, R-CERT, Selbu
Buzzie - Excellent, CK i jaktklass, Albacken
Buzzie - CK & R-CERT, 2 BTKL, Kälarne
Buzzie - 2 UKL på fjällprov, Lofsdalen
Roxy - Very good, Järpen
Roxy - Very good, Albacken
Roxy - Excellent, Kälarne
Winsent - CK, 2 VETKK i Selbu
Winsent - CK, 1 VETKK, 2BHKL, BIM-veteran
Winsent - CK, 1CHKK, 2 BHKL i Kälarne

RESULTAT 2020
Roxy - Excellent på utställning

RESULTAT 2019
Roxy - CERT & BIM i Sverige
Roxy - CERT & BIM i Norge
Roxy - Excellent på utställning i sverige

RESULTAT 2018
Roxy - Excellent på Svensk Vinnare
Roxy - Excellent på Norsk Vinnare
Roxy - Excellent på Nordisk Vinnare
Roxy - Excellent på utställlning i jaktklass
Roxy - 2a på Fjällpokalen !!!
Roxy - Jo-Kjells vandringspris som bästa pointer på Fjällpokalen
Roxy - 2 UKL på fjällprov
Roxy - 1 UKL på fjällprov
Roxy - Excellent på Nordic dog show
Winsent - R-Nordic Cert, 2 BH

RESULTAT 2017
AC - NO VV -17, R-CERT, 3e bästa tik
Winsent - CK, 3e bästa hane på NV-17

RESULTAT 2016
AC - NO VV -16, CERT
AC - 2 AK på fjällprov i Dalsbygda, 4 sept
AC - 2 AK på fjällprov i Dalsbygda. 3 sept
Point - CK, R-CACIB, 2 BH
Point - 2VK kval i Röros, höst -16
Point - VK final i Femunden, vintern -16
Winsent - NO V -16
Winsent - BIM på Sölvhundsutställningen

RESULTAT 2015
Winsent - C.I.E = Internationell champion
Winsent - CERT, CACIB, BIR, BIG-2
Winsent - CERT, CACIB, BIR i Finland
Winsent - CERT, CACIB, BIM i Norge
Winsent - CERT, 1 bhkl
Winsent - CERT, BIR i Norge
Winsent - CERT, BIR, BIG-4
Beretta - CERT, CACIB, BIM i Finland
Beretta - Excellent, 3 jkk i Norge
Beretta - CERT, BIR, BIS-3
Beretta - Reserv-CERT, 2 btkl
Beretta - CK, 3e btkl i Norge
Beretta - CERT, BIM
AC - CERT i Finland
AC - CK, 4 jkk
AC - Reserv-CERT, 1 jkk, 2 btkl i Norge
AC - Excellent, 4 jkk
AC - Reserv-CERT, 2 jkk 3 btkl
Point - 2 SKL m CK, jaktprov, fjäll
Point - CK, 1 chkk, 2 bhkl
Point - CK, 1 chkk, BIM
Party - BIR-vet, CK, 3 btkl
Party - BIR-vet, CK, 4 btkl i Norge
Party - BIR-vet, CK, 3 btkl
Party - Avelsgrupp: 1 m HP, BIG-3
Uppfödargrupp: 1 m HP, BIG-3

RESULTAT 2014
Winsent - 1 UKL jaktprov, fjäll
Winsent - 3 UKL jaktprov, fjäll
Winsent - Godkänt apportbevis
Winsent - Cert, BIR, BIG-1, BIS-2
Winsent - CERT, CACIB, BIR
Beretta - 2 AK skogsprov i Norge
Beretta - 3 AK skogsprov i Norge
Beretta - 2 x CERT i Norge
Beretta - CK, CACIB, BIM
AC - 2 AK skogsprov i Norge
AC - Cert, BIM
Point - vidare till VK-final på fjällprov i Norge
Party - Norsk Veteranvinnare -14
Party - Nordisk Veteranvinnare -14

RESULTAT 2013
Party - Vinnare av Skogs-SM 2013
Point - 6a Fält-SM 2013
Point - 2 VK m CK, kval i Norge

Point - till final på 3-dagars VK i Norge
Point - till final på 2-dagars VK i Norge
Point - C.I.E (Internationell champion)
Point - C.I.B (Internationell champion)
Point - Norsk utställningschampion
Point - Dansk utställningschampion
Point - Svensk utställningschampion
AC - Godkänd avelstik enligt NGSK.
AC - 2 AK i Norge
AC - Excellent på utställning i Sverige.
Beretta - Excellent på utställning Norge
Winsent - Nordisk Juniorvinnare -13
Winsent - BIS-3 valp i Sverige
Winsent - BIS-3 valp i Norge
Sella - 2a Skogspokalen
Sella - 5a Fält-Derby

RESULTAT 2012
Point - 1 AK i Tydal, Norge
AC - 2 AK i Tydal, Norge

RESULTAT 2011
Point - Dansk vinnare 2011
Party - Dansk vinnare 2011
Party - Dansk utställningschampion
Party - Norsk utställningschampion
Party - Svensk utställningschampion
Party - 1 AK i Norge
AC - Excellent på utställning i Danmark
AC - Excellent på utställning i Sverige

RESULTAT 2010
Point - Nordisk Juniorvinnaare 2010
Party - Nordisk Vinnare 2010
Party - 2 AK i Norge

RESULTAT 2009
Party - Internationell utställningschampion
Party - Baltisk utställningschampion
Party - Baltisk vinnare 2009 i Estland
Party - Estländsk utställningschampion
Party - Lithauisk utställningschampipion
Party - Lettisk utställningschampion
Party - Finsk utställningschampion
Party - Köpenhamnsvinnare -09
Party - 3 ÖKL, fältprov på Gotland
Party - 2 x 2 AK i Norge
AC - 2 x junior-CAC i Lettland
AC - Excellent på utställning i Estland

RESULTAT 2008
Party - 2 ÖKL i Sverige
Party - BIG-1, CERT & CACIB i Norge

RESULTAT 2007
Donna - 2 AK i Norge
Donna - 2 ÖKL i Sverige
Donna - Vinnare av VBFK's vandringspokal som bästa ÖKL-hund i Ammarnäs.
Party - 1 UK i Norge

RESULTAT 2006
Donna - 1 UKL m HP, fältprov på Gotland
Donna - 1 UKL m HP i Sverige
Party - Nordisk Juniorvinnare 2006
Party - BIR & BIG-3 i Seinäjoki, Finland
Party - 4a junkk, World Dog Show i Polen
Party - Best In Show minivalp

RESULTAT 1991 - 2005
Stacey - BIM-valp i Norge
Thelma - Finsk utställningschampion
Thelma - Svensk utställningschampion
Boss - Svensk Dragprovschampion
Boss - 5a på draghunds-SM i Bollnäs
Boss - 1a pris lydnadsklass 2
Boss - Uppflyttat till lägre klass spår
Boss - LP 1, Lydnadsklassdiplom klass 1
Boss - KORAD med 219 poäng!
Bacardi - LP 1, Lydnadsklassdiplom klass 1
Bacardi - Uppflyttad högre klass spår
Bacardi - Godkänd lägre klass spår
Bacardi - Uppflyttad till lägre klass spår
Bacardi - Godkänd appellklass spår
Bacardi - KORAD
Astra - Silver på Draghunds-SM i Funäsdalen